Ezyshop Project
1. Het ‘BeCommerce Ezyshop project’ (hierna: het project) wordt aangeboden door: asbl BeCommerce vzw gevestigd te Sinter-Goedelevoorplein 5, 1000 Brussel met ondernemingsnummer 0894.199.943.
2. Het project loopt tot 31 december 2021 (hierna: de periode) via de website van BeCommerce.
3. Aan het project kan enkel worden deelgenomen door: micro, kleine en middelgrote ondernemingen die hun ecommerce activiteiten wensen op te starten. De deelnemende onderneming dient gevestigd te zijn in België. Enkel ondernemingen met activiteiten (diensten/ goederen) gericht naar consumenten (B2C) kunnen deelnemen aan dit project. 
4. Het initiële aanbod is volledig kosteloos. Dit project wordt gefinancierd door het Mastercard Impact Fund, met ondersteuning van het Mastercard Center for Inclusive Growth.
5. Tijdens de periode gelden de volgende gratis aanbiedingen:

BeCommerce lidmaatschap
 • De deelnemer ontvangt een jaar gratis lidmaatschap bij BeCommerce.
 • De deelnemer krijgt toegang tot alle diensten van BeCommerce, met uitzondering van het BeCommerce vertrouwenskeurmerk: onderzoek en data, netwerkevenementen, webinars, ADR, belangenbehartiging, ...
 • De deelnemer krijgt toegang tot een persoonlijk account.
 • Dit lidmaatschap wordt na 1 jaar niet automatisch verlengd.
 • Het BeCommerce vertrouwenskeurmerk kan mits goedkeuring van een hiertoe gemaakt verkooporder al wel door de deelnemer aangevraagd worden conform de algemene BeCommerce voorwaarden.
Sayl Retail Webshop
 • De deelnemer kan gebruik maken van een gratis ‘full option’ pakket gedurende twee maanden.
 • De deelnemer kan gebruik maken van een gratis email marketing tool (myMailMarket) gedurende twee maanden.
 • Dit aanbod wordt na afloop van 2 maanden niet automatisch verlengd. Hierna krijgt de deelnemer de kans zich in te schrijven voor een van de twee betalende plannen of een gratis ‘freemium plan’.
BeCommerce Coaching Calls
 • De coaching calls bestaan uit een aantal persoonlijke gesprekken waarin u begeleid wordt in de opstartingen of verdere uitbouw van uw ecommerce activiteiten.
 • Elke deelnemer heeft recht op een gratis coaching call van 1 uur.
 • BeCommerce Praktische ecommerce gids
 • De gids biedt de nodige inzichten en informatie om te starten met ecommerce. Deze praktische gids heeft niet de intentie om exhaustief te zijn en vervangt geen enkele consultatie met een specialist in het gebied.
myMailMarket e-mail marketing
U krijgt gedurende twee maand gratis toegang tot mymailmarket, een krachtige (en Belgische) email marketing tool. U ontvangt elke maand 3.000 email credits waarbij u e-mail campagnes kan versturen (tot 3.000 ontvangers per maand). Na het aflopen van de twee maand blijft uw myMailMarket account beschikbaar, echter ontvangt u niet meer automatisch 3.000 e-mail credits gratis.
6. De deelnemer is vrij om aan te geven welke van voorgaande aanbiedingen hij/zij wenst op in te gaan, of al dan niet het pakket in zijn totaliteit op te nemen.
7. Elke deelname aan het project wordt door BeCommerce geregistreerd en verwerkt bij ontvangst van het ingevuld aanmeldingsformulier. 
8. BeCommerce behoudt zich het recht voor om aanvragen te valideren en (verdere) deelname aan het project te weigeren. BeCommerce behoudt het recht om deelnemers die niet conform de voorwaarden handelen of als er sprake is van een vermoeden van fraude of onrechtmatige beïnvloeding uit te sluiten. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van het project kunnen van verdere deelname worden uitgesloten.
9. BeCommerce behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van het project te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten. Hiervan zal mededeling worden gedaan op de website van BeCommerce. 
10. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit genomen worden door BeCommerce
11. Op dit project is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Voor zover deze op onderhavig project van toepassing is, handelt BeCommerce in overeenstemming met de geldende regelgeving. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het rechtsgebied waar de maatschappelijk zetel van BeCommerce is gevestigd.
12. BeCommerce is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten. BeCommerce is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan ten gevolge van het project.
13. Alle persoonlijke gegevens, die door Sayl Retail aan BeCommerce gecommuniceerd worden in het kader van het project, worden geregistreerd conform de data verwerkingsovereenkomst gesloten tussen beide partijen. Elke betrokken individu beschikt over het recht op toegang en verbetering. Hij/zij kan zich verzetten tegen de verwerking van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden.
14. Vragen of klachten over dit project kunnen gemeld worden aan BeCommerce via ezyshop@becommerce.be of via het contactformulier via de BeCommerce website www.becommerce.be
15. Door deelname aan het project verklaart de deelnemer zich akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.